JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Thứ hai, 20 Tháng 5 2019 | Login

TÊN MÔN HỌC 5 NĂM ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Tên môn học tiếng anh năm Thứ nhất


1.1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin: Principles of Marxist and Lennist
1.2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Revolution Lines of Vietnam Communist Party
1.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh Ideology
1.4 Giải tích 1: Analytics 1
1.5 Giải tích 2: Analytics 2
1.6 Đại số tuyến tính: Linear Algebra
1.7 Nhập môn điện tử: Basic Electronics
1.8 Nhập môn mạch số: Introduction to Digital Circuits
1.9 Vật lý kỹ thuật: Technical Physics
1.10 Nhập môn lập trình: Introduction to Programming
1.11 Xác suất thống kê: Probability and Statistic
1.12 Anh Văn: English
1.13 Giáo dục thể chất: Physical Education
1.14 Giáo dục quốc phòng: Military Education
1.15 Kỹ năng nghề nghiệp: Professional skills


Tên môn học tiếng anh năm thứ hai


2.1 Kiến trúc máy tính: Computer Architecture
2.2 Cấu trúc rời rạc: Discrete Structure
2.3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Data Structures and Algorithms
2.4 Hệ điều hành: Operating Systems
2.5 Lập trình hướng đối tượng: Object Oriented Programming
2.6 Cơ sở dữ liệu: Fundamental Database
2.7 Nhập môn mạng máy tính: Computer Networks
2.8 Lập trình t rực quan: Visual Programming
2.9 Giới thiệu ngành: Introduction to IT programs
2.10 Nhập môn công tác kỹ sư: Introduction to Working of Engineer
2.11 Phương pháp luận sáng tạo KH-CN: Research Methodology
2.12 Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng: Object-oriented Software development methodology
2.13 Phương pháp mô hình hóa: Modeling Method
2.14 Nhập môn phát triển Game: Introduction to Game development
2.15 Nhập môn công nghệ phần mềm: Introduction to Software Engineering
2.16 Nhập môn phần mềm và hệ thống nhúng: Introduction to software and embedded system
2.17 Đặc tả hình thức: Formal Specification
2.18 Phân tích thiết kế hệ thống: Systems Analysis and Design
2.19 Kiểm chứng phần mềm: Software Testing
2.20 Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm: Software Development, Deployment, Maintenance
2.21 Đồ án môn học mã nguồn mở: The Open Source Project
2.22 Đồ án môn học chuyên ngành: Specialized Project
2.23 Công nghệ phần mềm chuyên sâu: Advanced Software Engineering
2.24 Giao tiếp người máy: Human Computer Interaction
2.25 Phát triển và vận hành Game: Online Game development and operation
2.26 Lập trình Game nâng cao: Advanced Game Programming

Tên môn học tiếng anh năm thứ ba


3.1 Ngôn ngữ lập trình Java: Java Programming Language
3.2 Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Open Source Development
3.3 Chuyên đề CSDL nâng cao: Advanced Database
3.4 Logic mờ: Fuzzy Logic
3.5 Các phương pháp lập trình: Programming Paradigms
3.6 Xử lý phân bố: Distributed Computing
3.7 Quản lý dự án công nghệ thông tin: Information Technology Project Management
3.8 Công nghệ Web và ứng dụng: Web Development and Application
3.9 Chuyên đề E-learning: E-learning
3.10 Xử lý song song: Parallel Processing
3.11 Kỹ thuật lập trình nhúng: Embedded Programming Techniques
3.12 Công nghệ Portal: Portal Technology
3.13 Lập trình trên thiết bị di động: Mobile Programming
3.14 Chuyên đề M-commerce: M-commerce
3.15 Nhập môn Quản trị doanh nghiệp: Initiation to Business Administration
3.16 Công nghệ .NET: .NET Technology
3.17 Chuyên đề J2EE: J2EE
3.18 Chuyên đề E-commerce: E-commerce
3.19 Một số thuật toán thông minh: Intelligent Algorithms
3.20 Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D: 3D Programming with Direct3D
3.21 Thiết kế Game: Introduction to Game Design
3.22 Lập trình Trí Tuệ Nhân Tạo trong Game: Artificial Intelligence on Game Programming
3.23 Lập trình Game trong các thiết bị di động: Mobile Game Programming
3.24 Thiết kế 3D Game Engine: 3D Game Engine Design

Tên môn học tiếng anh năm thứ tư


4.1 Serminar các vấn đề hiện đại của CNPM: Seminars about Modern Subjects of Software Engineering
4.2 Mẫu thiết kế: Design Pattern
4.3 Điện toán đám mây: Cloud Computing
4.4 Nguyên lý thiết kế thế giới ảo: Design Virtual Worlds
4.5 Chuyên đề E-Government: E-Government
4.6 Chuyên đề Mobile Pervasive Computing: Mobile Pervasive Computing


Tên môn học tiếng anh năm cuối đại học


5.1 Thực tâp cuối khóa: Internship
5.2 Khóa luận tốt nghiệp hoặc thi 3 môn chuyên đề tốt nghiệp: Thesis or Graduation Examination

Read 376 times
Rate this item
(0 votes)

Dịch thuật – Lữ hành – Vé máy bay – Ngoại ngữ – Tin học
Add: 16b, đường Lương Văn Thăng, P. Đông Thành TP. Ninh Bình, T. Ninh Bình
Tell: 0229 6270 278
Email: saovietninhbinh@gmail.com
Website: saovietnb.com
Hiệu quả là uy tín – Your success is our prestige !